top of page

רעיונות למסגרות- מסגרת למגנטים לכל סוגי האירועים, תמונות על בלוק בגודל 10*15

תוכלו למצוא בתפריט הגלריה מגוון גדול של מסגרת למגנט: נקי וקלאסי, מקושקש, מיוחד ומקורי. 

ניתן לעצב ולשנות בכל דרך שרק תרצו לפי טעמכם האישי עד שנגיע למסגרת המושלמת ♥

צלמת מגנטים מסגרת בת מצווה חתונה קיסריה חדרה נתניה
צלמת מגנטים מסגרת בת מצווה חתונה קיסריה חדרה נתניה
מסגרת בת מצווה לבבות.jpg
מסגרת לבבות מודרנית תינוקת.jpg
צלמת מגנטים מסגרת בר מצווה חתונה קיסריה חדרה נתניה
מסגרת בת מצווה כסופה.jpg
צלמת מגנטים מסגרת בת מצווה חתונה קיסריה חדרה נתניה
צלמת מגנטים מסגרת בת מצווה חתונה קיסריה חדרה נתניה
מגנטים קיסריה בנימינה צלמת
מסגרת לבבות.jpg
מסגרות תוכי ופרחים טרופיים.jpg
צלמת מגנטים מסגרת בת מצווה חתונה קיסריה חדרה נתניה
צלמת מגנטים מסגרת בת מצווה חתונה קיסריה חדרה נתניה
צלמת מגנטים בת מצווה חתונה קיסריה חדרה נתניה
צלמת מגנטים בת מצווה חתונה קיסריה חדרה נתניה
מסגרת למגנט בת מצווה.jpg
צלמת מגנטים בת מצווה חתונה קיסריה חדרה נתניה
צלמת מגנטים מסגרת בת מצווה חתונה קיסריה חדרה נתניה
ברית מסגרת צלמת מגנטים.jpg
צלמת מגנטים נתניה חופית בית ינאי.jpg
צלמת מגנטים מסגרת בת מצווה חתונה קיסריה חדרה נתניה
צלמת מגנטים מסגרת בת מצווה חתונה קיסריה חדרה נתניה
צלמת מגנטים מסגרת בת מצווה חתונה קיסריה חדרה נתניה
מסגרת מגנטים חינה זהב.jpg
צלמת מגנטים מסגרת בת מצווה חתונה קיסריה חדרה נתניה
צלמת מגנטים בת מצווה חתונה קיסריה חדרה נתניה
צלמת מגנטים בת מצווה חתונה קיסריה חדרה נתניה
מסגרת לבבות מודרנית סרט תינוקת.jpg
מגנטים יום הולדת צלמת נתניה חדרה.jpg
מגנאים מסכרת צלמת קיסריה.jpg
מגנטים יום הולדת צלמת חדרה.jpg
מסגרת תכלת נקודות.jpg
מסגרת מגנט בת מצווה.jpg
צלמת מחדרה מגנטים
מסגרות למגנטים צלמת מגנטים יום הולדת.jpg
מסגרת למגנט בת מצווה.jpg
מסגרת מגנט בת מצוה.jpg
צלמת מגנטים ברית בריתה קיסריה.jpg
מסגרת שקיעה.jpg
מסגרת לבבות מיני מאוס.jpg
 מגנטים ברית מסגרת.jpg
צלמת קיסריה מגנטים
צלמת מחדרה מגנטים
מסגרת לבבות בת מצווה.jpg
מסגרת לבבות ורוד 12.jpg
מסגרת מסיבה.jpg
מסגרת מגנטים זהב.jpg
מסגרת מסיבה.jpg
מסגרת מגנט פרחים טרופיים
מסגרת רוחב בר מצווה תזה שיבולים.jpg
צלמת קיסריה מגנטים
מסגרת בת מצווה כסופה.jpg
 מגנטים מסגרת לבבות ורוד.jpg
מסגרת מגנטים שקיעה.jpg
מסגרת זהב לבן.jpg
מסגרת מגנט פרחים טרופיים
מסגרת מגנטים לבבות.jpg
מסגרת פרחים.jpg
מסגרות מגנטים תוכי טרופיים.jpg
מסגרות תוכי ופרחים טרופיים.jpg
מסגרת חינה.jpg
מסגרת מגנט חתונה קיסריה
 בת מצווה פרחים לוכד חלומות.jpg
מסגרת מגנט פרחים טרופיים
מסגרת לבנה נקודות.jpg
צלמת קיסריה מגנטים
מסגרת מגנט חינה קיסריה
bottom of page